Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενέκρινε την παραχώρηση, προς εκμετάλλευση στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ακινήτου επί της οδού Δαμβέργη 26 στο Ρέθυμνο, προκειμένου η Εταιρεία να προχωρήσει στην αξιοποίησή του και πιο συγκεκριμένα στη μακροχρόνια (12ετή) μίσθωσή του έναντι ανακατασκευής.

Παράλληλα, ενέκρινε πρόταση της εταιρείας Domisi Development S.A. –Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας, η οποία προσφέρει ετήσιο μίσθωμα 6.600 ευρώ και 45.000 ευρώ σε εργασίες συντήρησης του ακινήτου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο το καθιστά μη λειτουργικό, ότι το ακίνητο παραμένει κενό και ανεκμετάλλευτο για πολλά χρόνια και ότι το κόστος για την επισκευή και βελτίωσή του είναι ιδιαίτερα υψηλό.

πηγή: cretedoc.gr