Μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία πήραν ο ΣΥΝΠΟΛΙΣ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την συνεργασία και του δήμου Ρεθύμνου, με στόχο την σωστή οδηγική διαπαιδαγώγηση από τις πολύ μικρές ηλικίες.

Με δεδομένο ότι πολλοί γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους με δίκυκλα στα σχολεία, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν ειδικές προθήκες σε οκτώ, αρχικά, δημοτικά, όπου τα παιδιά θα αφήνουν τα κράνη τους και θα τα παίρνουν φεύγοντας το μεσημέρι. Μάλιστα, η προσπάθεια συνοδεύεται και από μία καλαίσθητη και κυρίως πολύ διαπαιδαγωγική αφίσα. Ας ακολουθήσουμε όλοι το παράδειγμα.