Σχετικά με τη συνέχιση της καταστροφή της θαλάσσιας ζωής στον νομό μας, ο Σύλλογος Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Ρεθύμνης, έστειλε σε όλους τους αρμόδιους φορείς των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων και Ναυτιλίας, την επίτροπο Αλιείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιτροπή Ε.Α.Π. και όλους τους Έλληνες βουλευτές-ευρωβουλευτές, σχετικό υπόμνημα προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για την πρόληψη της καταστροφής της θαλάσσιας ζωής, που τείνει ήδη προς ολική καταστροφή.
Υπενθύμισε δηλαδή, πως τα τελευταία χρόνια, κατά μήκος των παραλιών της Κρήτης, αλιεύουν μηχανότρατες και άλλα συρόμενα εργαλεία, παρά το γεγονός πως όλοι γνωρίζουν ότι η υπεραλίευση είναι μάστιγα που πλήττει τις ελληνικές θάλασσες.
Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος: «Ήδη η Ε.Ε. σημειώνει πως το 93% των μεσογειακών ιχθυοαποθεμάτων έχει υπεραλιευθεί και κατηγορεί ιδιαίτερα τις μεγάλες μηχανότρατες γι’ αυτό. Τα ψάρια στην κυριολεξία μικραίνουν ενώ ορισμένα είδη έχουν εξαφανιστεί εντελώς.
Γι’ αυτό και ο σύλλογος μας πιστεύει, πως η νέα κυβέρνηση πρέπει να δείξει την ανάλογη ευαισθησία, ώστε  επιτέλους να ληφθούν σοβαρές, οικολογικές, δίκαιες, αλλά και δραστικές αποφάσεις, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια ισόρροπη και ελεγχόμενη διαχείριση και διατήρηση του θαλάσσιου πλούτου της χώρας μας.
Το σημαντικό ζήτημα λοιπόν που ανακύπτει από την 1η Οκτωβρίου, είναι πως αρχίζει και πάλι η υπεραλίευση από τα συρόμενα εργαλεία, χωρίς ουσιαστικό περιορισμό. Έτσι οι τράτες, μαζί με τα γρι-γρι, θα σκουπίζουν κυριολεκτικά τον βυθό, προκαλώντας και πάλι αποδεδειγμένη οικολογική και θαλάσσια καταστροφή. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται βούληση και αποφασιστικότητα από τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία, για να προστατευθεί η θαλάσσια ζωή αποτελεσματικά.
Ένα πρώτο μέτρο που ο σύλλογος μας θεωρεί πως θα βοηθούσε και το προτείνει στους αρμόδιους φορείς , είναι η περαιτέρω απομάκρυνση αλίευσης από τις ακτές και αύξηση βάθους των συρόμενων εργαλείων π.χ. τρία μίλια, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά ο αποτελεσματικός έλεγχος από τις λιμενικές αρχές, ώστε να αποφευχθούν γνωστές παραβάσεις».
πηγή: rethnea.gr