Φόρτωση Εκδηλώσεις
Με επίκεντρο τη διενέργεια αγώνα ISOMAN, Triathlon Equalized στην quarter απόστασή του με παράλληλη διεξαγωγή αγώνων τριάθλου Ολυμπιακής και μισής Ολυμπιακής (sprint) απόστασης, δημιουργήσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα με αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα αθλητών.
Αγώνες κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης, Τρέξιμο πόλης, Kids ISOMAN , Kids Lazer Run, Kids Running Relays, Ποδηλατική βραδυπορία, πρόκειται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον όσων θα επιλέξουν να είναι κομμάτι της διοργάνωσης και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, ενώ παράλληλα: Yoga for All, Σκάκι σε παράλληλα γήπεδα και άλλες δραστηριότητες θα οξύνουν το πνεύμα και θα συνεπάρουν το νου.
———————————————————
Focusing on conducting a race ISOMAN, Triathlon Equalized Quarter distance, with parallel races of Olympic & Half Olympic Distances, we created a full program with sports and recreational activities for all ages and levels of athletes. Open Water Swimming races, City Running, Kid’s ISOMAN, Kids Lazer Run, Kid’s Running Relays, Kid’s slow Cycling race, are going to keep undiminished interest of those who would choose to be part of the event and to live this unique experience, while parallel: Yoga for All, Chess Simultaneous and other activities will sharpen the spirit and will fascinate the mind