Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ  Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Σας    καλούμε   σε     ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    της   ΄Ενωσής  μας , που   θα   γίνει    στις   25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019,   ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ    και ώρα  10  π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1ον.-  Διοικητικός Απολογισμός από 1-7-2018  μέχρι   30-6-2019 .

2ον.-  Ισολογισμός – Απολογισμός από 1-7-2018  μέχρι   30-6-2019.

3ον.-  Ανακοίνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής , που περιέχει τον έλεγχο της

οικονομικής διαχείρισης από 1-7-2018 μέχρι 30-6-2019 .

4ον.-  Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων από 1-7-2019 μέχρι 30-6-2020.

5ον.-  Έγκριση των παραπάνω θεμάτων .

6ΟΝ.-  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,  η οποία θα διενεργήσεις τις αρχαιρεσίες εκλογής νέας Διοίκησης και λοιπών οργάνων του Σωματείου .

Συνάδελφοι ,

Επειδή τα θέματα είναι πολύ σοβαρά σας παρακαλούμε να μην λείψετε από την Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ