Την ικανοποίηση του για την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εξέφρασε με γραπτή του δήλωση ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Ρεθύμνου, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος το αμέσως επόμενο διάστημα  θα δημοπρατηθούν οι οριστικές μελέτες εφαρμογής της προτεινόμενης πράξης (ύψους 400.000 ευρώ) που αφορούν τα Υποέργα:

  • Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίου (BEMS)
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταικού Συστήματος
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Σκιάστρων

Επίσης τον μήνα Μάρτιο θα δημοπρατηθεί το Υποέργο που αφορά την προμήθεια και Αντικατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ύψους 450.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί ανέρχεται σε 5.387.800 €. Σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκσυγχρονισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες θα αφορούν στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας:

  1. Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού περιβλήματος:Εξωτερική θερμομόνωση των κατακόρυφων αδιαφανών δομικών στοιχείων του κτιρίου. Εξωτερική θερμομόνωση των οριζόντιων αδιαφανών δομικών στοιχείων των κτιρίων (δωμάτων). Κουφώματα ενεργειακά μεταλλικού πλαισίου αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενου και σύστημα εξωτερικής σκίασης.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων:Εγκατάσταση  συστήματος αβαθούς γεωθερμίας για κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παραγωγής θερμικής-ψυκτικής ενέργειας και ζεστού νερού χρήσης με νέες αντλίες θερμότητας. Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λεβήτων πετρελαίου με νέους. Εγκατάσταση νέου ατμολέβητα. Αντικατάσταση αντλιών-κυκλοφορητών με νέους τύπου inverter. Αποκατάσταση μονώσεων δικτύων θέρμανσης-ψύξης. Αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού. Εγκατάσταση-επέκταση του  συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου εγκαταστάσεων (ΒΕΜS).  Αντικατάσταση ενεργοβόρων ανελκυστήρων με νέους.

2.Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Στην κατηγορία αυτή θα πραγματοποιηθεί  προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταΐκού συστήματος 300 KW με τη μέθοδο του NetMetering (συμψηφισμού δηλαδή παραγόμενης-καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).

  1. Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Σε αυτή τη κατηγορία προτείνονται δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με μεγαλύτερη του 15% εξοικονόμηση ενέργειας. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η προμήθεια ακτινολογικού συγκροτήματος, Μηχάνημα Αιμοκάθαρσης, Ψυκτική φυγόκεντρος, Ψυγείο φαρμάκων, Χειρουργικός Προβολέας Αλογόνου, Ψυγείο ασκών αίματος, Καταψύκτης ασκών πλάσματος και Χειρουργική Τράπεζα.

Οι συνολικές παρεμβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου από την Κατηγορία Δ’ στην Κατηγορία Β’. Παράλληλα, αναμένεται να εκσυγχρονίσουν ουσιαστικά ένα κτίριο που για αρκετά χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση βελτίωσης των εγκαταστάσεων του.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αναγκαίων ζητημάτων στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη, πρόθεση παραμένει η διαρκής ενίσχυση του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Γεγονός, που όπως επισημαίνει,  επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά οι ανάγκες στελέχωσης του ιδρύματος και συμφωνήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης του σχεδιασμού αναφορικά με τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από την 7η Υ. ΠΕ. Κρήτης και αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για το 2021.

Ακολουθεί η δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη:

«Η ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» είναι μια πολύ θετική είδηση, αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας και προγραμματισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοικήτρια της 7ης  ΥΠΕ κ. Λένα Μπορμπουδάκη, τον Υποδιοικητή κ.  Δημήτρη Αγαπίου και το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Λευτέρη Μαρκάκη για την άψογη συνεργασία.  

Οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση συνολικής χρηματοδότησης ύψους 5.387.800 €, αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα στους πολίτες του Ρεθύμνου μια άμεση βελτίωση στην κτιριακή εικόνα του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο νομό. Το υφιστάμενο κτήριο, το οποίο εξυπηρετεί αδιάλειπτα τις ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες του συνόλου των συμπολιτών μας από το 1954, αναμένεται να εκσυγχρονιστεί τόσο σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και σε επίπεδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσα από την προμήθεια μηχανημάτων νέας σύγχρονης τεχνολογίας χαμηλής εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.

Το όφελος αυτών των παρεμβάσεων προς τους πολίτες είναι αδιαμφισβήτητα πολλαπλό, καθώς με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση δαπανών και τη βελτίωση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στους χώρους περίθαλψης του ιδρύματος.

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε συνδυασμό με την χρηματοδότηση της μελέτης για τη νέα πτέρυγα του ιδρύματος αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών  με στόχο την αμεσότερη δυνατή βελτίωση των υφιστάμενων  εγκαταστάσεων, έως ότου μπει σε τροχιά υλοποίησης ο σχεδιασμός για ένα σύγχρονο, νέο νοσοκομείο που θα ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές και υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, παρέχοντας ακόμα υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, σεβόμενος πλήρως την προσπάθεια που καταβάλλεται από τη διοίκηση και το προσωπικό του ιδρύματος ως ένα ενιαίο και συνεκτικό σύνολο,  θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους λειτούργησαν με θεσμική υπευθυνότητα κινούμενοι στην κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων. Κυρίως όμως δράττομαι της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω τις Ρεθεμνιώτισσες και τους Ρεθεμνιώτες πως τα ζητήματα του νοσηλευτικού μας ιδρύματος είναι στην πρώτη προτεραιότητα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που μας δείχνει συνεχώς αποτελέσματα βελτίωσης. Άλλωστε, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι το Νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν αποτέλεσε και δεν θα αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία, τόσο με πολιτική ηγεσία του υπουργείο υγείας, όσο και με τη διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, καθώς και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που αναπτύσσουν από κοινού ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να θωρακιστεί το ίδρυμα σε σταθερή βάση.  Γεγονός που επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά σε πρόσφατη τηλεφωνική μας επικοινωνία ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, μέσα από την ταχύτερη δυνατή διαδικασία έγκρισης της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού για το 2021 σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες και τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 7η Υ. ΠΕ. Κρήτης και αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου». 

 

πηγή: Δελτίο τύπου