Σε ένα ακόμα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει τον ρόλο του Εισηγητή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Βουλευτής ν. Ηρακλείου και αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χάρης Μαμουλάκης.

Πρόκειται για το σ/ν «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις», η συζήτηση του οποίου ξεκινάει στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, στις 13:00.

Το σχέδιο νόμου αφορά καταρχήν στη θεσμοθέτηση εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150. Με τον εν λόγω Κανονισμό επιδιώκεται η προστασία των επαγγελματιών που κάνουν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης, προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές. Η προστασία τους αυτή, αφορά σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να επιδεικνύουν οι πάροχοι ανάλογων υπηρεσιών και στην θέσπιση μηχανισμών προσφυγής για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Με το σχέδιο νόμου  προβλέπονται η δυνατότητα συλλογικής αγωγής από ενώσεις ή δημόσιους φορείς που εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισμού, η λειτουργία μητρώου για τις ενώσεις και τους δημόσιους φορείς, ο ορισμός της αρμόδιας αρχής εποπτείας της εφαρμογής του Κανονισμού και το εύρος του ύψους των προστίμων που θα επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τις πηγές εσόδων, τον προϋπολογισμό και διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τέλος, εισάγονται διατάξεις που τροποποιούν το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές  σε μικρούς οικισμούς καθώς και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

 

 

Από το γραφείο τύπου