Η πρώτη συνεδριακή διαδικασία της ΚΕΔΕ με τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(ΠΕΔ) Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος, ο Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της ΚΕΔΕ, καθώς και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Κρήτης.

Τη διαδικασία άνοιξε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γ. Κουράκης και έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση:

«Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Σας καλωσορίζω εκ μέρους της ΠΕΔ Κρήτης στη σημερινή προσυνεδριακή διαδικασία και εύχομαι η ψηφιακή παρουσία να υποκαταστήσει την φυσική σε παραγωγικότητα και προβληματισμό, σε διατύπωση θέσεων και προτάσεων μέσα από ένα ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο.

Ως Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης οφείλω να αναγνωρίσω την παρουσία και η ενεργή συμμετοχή του Υπουργού σε πολλές εκδηλώσεις των οργάνων της Αυτοδιοίκησης και πιστεύω ότι αποτελεί δείγμα πραγματικού ενδιαφέροντος για τον θεσμό.

Συνάδελφοι,

Το νέο σφοδρότερο κύμα της πανδημίας που σαρώνει όλη την Ευρώπη και την χώρα μας, αποτελεί μια ασύμμετρη απειλή για την κοινωνία και την οικονομία, για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, για τις εργασιακές και γενικότερα τις ανθρώπινες σχέσεις.

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποτέλεσε ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό μηχανισμό στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας.

Έτσι, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την ετοιμότητα, την επάρκεια και την δυνατότητα να αναλαμβάνει ένα σύνθετο ρόλο και μια σημαντική αποστολή προς την κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της πανδημίας κυριάρχησε στην πρόσφατη Σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών παρουσία της Γερμανίδας Καγκελαρίου κα Άγκελα Μέρκελ και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριας Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών παρουσίασε μια επίκαιρη έκθεση του ευρωπαϊκού βαρόμετρου για τις επιπτώσεις της πανδημίας και προειδοποιεί :

 • Για την διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
 • Για την άμεση απειλή δημιουργίας μιας νέας χαμένης γενιάς
 • Για τον κίνδυνο αποδιάρθρωσης της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση ακραίων εθνικιστικών αντιλήψεων

Είναι σημαντικό ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος.

Συνάδελφοι,

Οι πολιτικές για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή με την Πράσινη Συμφωνία, την απασχόληση, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και οι βέλτιστες πρακτικές επιτυχημένων  αυτοδιοικητικών μοντέλων, αποτελούν μια σημαντική παράμετρο που πρέπει να εντάξουμε στον προσυνεδριακό διάλογο και να την αξιοποιήσουμε στην διαμόρφωση των θέσεων μας.

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι τα κρίσιμα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης διογκώθηκαν την δεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης και παραμένουν συσσωρευμένα την περίοδο της πανδημίας.

Η κινητοποίηση των αυτοδιοικητικών δυνάμεων για το επόμενο βήμα της οριστικοποίησης, ανάδειξης, προβολής και διεκδίκησης των θέσεων μας μέσα από μεταρρυθμιστικές πολιτικές δεν πρέπει να βραδύνει άλλο.

Πρέπει επίσης να επαναπροσδιορίσουμε τις θέσεις μας, να τις προσαρμόσουμε στις σημερινές συνθήκες και να τις προτεραιοποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Για λόγους αρχής αλλά και ιδεολογικής προσέγγισης θα ξεκινήσω με τα ζητήματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Βιώνουμε τον παραλογισμό ενός ιδιότυπου συστήματος δημοτικής διακυβέρνησης αντιπαραγωγικού, που στρεβλώνει τις δημοκρατικές αρχές και υποβαθμίζει τον ρόλο του Δημοτικού  Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών οργάνων.

Συνιστά υποβάθμιση για τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης  η αποδυνάμωση του κορυφαίου οργάνου της τοπικής μας Δημοκρατίας, του Δημοτικού συμβουλίου και η μετατροπή του σε διακοσμητικό όργανο.

Είναι επομένως ζήτημα  άμεσης προτεραιότητας η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συλλογικών Θεσμικών Οργάνων στον πραγματικό τους ρόλο ως πυλώνες της δημοκρατικής λειτουργίας και της έκφρασης της λαϊκής βούλησης.

Συνιστώσες της δημοκρατικής λειτουργίας αλλά και της αποτελεσματικής διοίκησης αποτελούν:

ΕΓΓΥΤΗΤΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η αρχή της ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση δήμου και πολίτη και αναβαθμίζει ποιοτικά τις συμμετοχικές διαδικασίες.

Η Εγγύτητα προς τους πολίτες διαχρονικά κατέδειξε την ανάγκη να αποτελέσουν  οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βασικό πυλώνα μιας επιτυχημένης και δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης.

Ισοδύναμη αρχή είναι και αυτή της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ που έχει στόχο την συνύπαρξη και συλλειτουργία διαφορετικών και διακριτών επιπέδων διακυβέρνησης.                                           

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το κριτήριο για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση  πρέπει να είναι τόσο η εγγύτητα προς τους πολίτες που ενισχύει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της διακυβέρνησης αλλά και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων.

Η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης πρέπει να αποτελέσει πολιτική επιλογή για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων και των αναπτυξιακών επιλογών.

Ήρθε η ώρα, πιστεύω, να μιλήσουμε για ολοκληρωμένες λύσεις, για ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και όχι για εμβαλωματικές παρεμβάσεις.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από συστάσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, λειτουργούμε σε ένα κράτος συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό, και παρά τις σημαντικές αλλαγές της Αποκέντρωσης που έχουν πραγματοποιηθεί, παραμένει στο μετέωρο βήμα και δεν τολμά να εκσυγχρονιστεί με την απόκτηση επιτελικού ρόλου με αρμοδιότητες συντονισμού και ελέγχου.

Βρισκόμαστε λόγω της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και της πανδημίας σε ένα μεταβατικό περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές δομές της δημόσιας διοίκησης δοκιμάζονται και οι στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αναθεωρούνται από το βάρος και την πίεση των εξελίξεων.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Οφείλουμε στους πολίτες και στην χώρα να εκσυγχρονίσουμε τους ΟΤΑ και να τους μετατρέψουμε σε πραγματική Τοπική Αρχή με αναπτυξιακό κοινωνικό χαρακτήρα.

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ σε συνδυασμό με την οικονομική αυτοδυναμία και διοικητική αυτοτέλεια έχει περιεχόμενο μόνο όταν υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων που θα συνοδεύεται με μεταφορά ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Και αυτό θα αποτελέσει την ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ για την μεταρρύθμιση των ΟΤΑ.

Έχει νόημα όταν η κεντρική διοίκηση περιοριστεί στις εκτελεστικές αρμοδιότητες και σε επιτελικό εποπτικό  ρόλο.

Επίσης,  και όταν οι  αρμοδιότητες που αφορούν  την εξυπηρέτηση του πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής αναληφθούν αποκλειστικά από την αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα οι τοπικές αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές αρμοδιότητες, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία πρέπει να μεταβιβαστούν στην Αυτοδιοίκηση.                        

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ των αιρετών που για πολλά χρόνια ήταν ένα θέμα «ταμπού» πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα.

Η βελτίωση της θέσης των αιρετών είναι μια βασική παράμετρος αναβάθμισης του θεσμού.

Η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων του διοικητικού και πολιτικού ρόλου, της απασχόλησης, της ενημέρωσης και επιμόρφωσης, της δίκαιης αποζημίωσης και ασφάλισης και της κοινωνικής επανένταξης είναι θέματα που πρέπει να λυθούν.

Συνεπώς, θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει την δημιουργικότητα και την αποδοτικότητα και δεν θα αποκλείει τους μη οικονομικά εύρωστους από τα κοινά ενώ θα δίδει ίσες ευκαιρίες σε όλους.  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ

Η αλλαγή του τρόπου κατανομής των ΚΑΠ αποτελεί αναγκαιότητα για να περιοριστούν οι ανισότητες και να στηριχθούν ιδιαίτερα οι μικροί, μεσαίοι και μειονεκτούντες δήμοι.

Ενδεικτικά , στα κριτήρια μπορεί να ενταχθούν:

 • Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας
 • Ο πληθυσμός
 • Η έκταση
 • Η ορεινότητα
 • Η νησιωτικότητα
 • Ο αριθμός των δημοτικών διαμερισμάτων
 • Το μήκος του δικτύου της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας
 • Η δομή της απασχόλησης και η εργασιακή κινητικότητα
 • Η ανεργία και το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Βασική παράμετρος της δίκαιης και αποτελεσματικής κατανομής των ΚΑΠ αποτελεί η βαρύτητα των κριτηρίων, που το σύστημα κατανομής των πόρων αποδίδει σ ’αυτά.

Επίσης δεν μπορώ να μην επισημάνω την μείωση των προβλέψεων Κρατικού Προϋπολογισμού για τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκηση.

Όπως κατανοούμε όλοι σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο οι πόροι για τους ΟΤΑ πρέπει να ενισχύονται και όχι να συρρικνώνονται.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Ζούμε σε ένα κύμα αλλαγών και εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που εμπλουτίζουν τον ρόλο της διακυβέρνησης και την καθιστούν πιο αποτελεσματική, πιο φιλική και πιο διευρυμένη προς τον πολίτη.

Για να συμμετέχει η αυτοδιοίκηση στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ οφείλει να υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες, να επιταχύνει τις απαιτούμενες επενδύσεις και να δημιουργήσει ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Αυτή η προσπάθεια για να επιτύχει, προϋποθέτει και την οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ από την κεντρική διοίκηση.      

Η αναβάθμιση της οργανωτικής και διοικητικής δομής και η προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή θεωρείται εκ των πραγμάτων πλέον αναγκαστική.

Θα πρέπει λοιπόν από σήμερα να ξεκινήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με σφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και  ενσωμάτωσης στην λειτουργία των ΟΤΑ.

Όλοι στην τοπική Αυτοδιοίκηση βιώνουμε μια δύσκολη και πιεστική καθημερινότητα με ελλείψεις και εκκρεμότητες, με αδυναμία υλοποίησης βασικού σχεδιασμού με απαιτητικούς δημότες που προσδοκούν βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και που ευτυχώς μας εμπιστεύονται ακόμα.

Το Προεδρείο της Π.Ε.Δ. Κρήτης, οι Δήμαρχοι, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύω ότι θα αναφερθούν αναλυτικά στο θέμα.

Περιορίζομαι σε τηλεγραφική διατύπωση:

 • Στήριξη με τεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ της Κρήτης για την υλοποίηση του προγράμματος Α. Τρίτσης και των άλλων προγραμμάτων
 • Οικονομική ενίσχυση ΟΤΑ λόγω δραστικής μείωσης εσόδων από την πανδημία και πρόβλεψη για το 2021
 • Ενίσχυση με απολογιστικά και κυλιόμενα στοιχεία που αποστέλλουν οι δήμοι
 • Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Αύξηση πόρων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
 • Απόδοση παρακρατηθέντων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Έγκαιρη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού στους ΟΤΑ
 • Νέο πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών και κάλυψη κόστους ναυαγοσωστών
 • Παράταση διοικητικής υποστήριξης για τους ΟΤΑ που δεν διαθέτουν Υπηρεσίες δόμησης και παράλληλα πρωτοβουλία για ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών με προσωπικό.
 • Παράταση προγράμματος ΑΚΣΙΑ
 • Ίδρυση και λειτουργία γραφείου ΕΕΤΑΑ στην Κρήτη
 • Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ σε εκατό (100) δόσεων με διαγραφή προσαύξησης

Για όλα τα παραπάνω και για άλλα έχουμε υποβάλλει αναλυτικές προτάσεις με εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση.

ΕΣΠΑ

Για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υλοποίηση του ΕΣΠΑ και των αναγκαίων επενδύσεων που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία  απαιτείται απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας με τροποποίηση του Ν. 4412 και παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου και της ενεργούς συμμετοχής της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην λήψη των αποφάσεων.

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κύριος υπουργός το τελευταίο διάστημα έχει αναφερθεί δημόσια στην νέα αρχιτεκτονική της διακυβέρνησης και στον ευέλικτο πολυεπίπεδο και διακριτό ρόλο της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είμαστε βέβαιοι ότι η σημερινή του παρουσία θα αποτελέσει αφορμή για παρουσίαση περισσότερων παραμέτρων και χαρακτηριστικών της διοικητικής μεταρρύθμισης και θα τροφοδοτήσει τον διάλογο για να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας.

Εμείς, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης,  δηλώνουμε την ειλικρινή μας διάθεση για συνεργασία και την βούληση μας για εκτενή διάλογο με στόχους, θεματικές ενότητες, σαφές χρονοδιάγραμμα και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

ΚΡΗΤΗ

Κύριε Υπουργέ,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Κρήτη αποτελεί μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στην απασχόληση.

Αιτία ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από τον τουρισμό που συμπαρασύρει τόσο συναφείς δραστηριότητες όπως οι μεταφορές και η εστίαση όσο και ανεξάρτητες και φαινομενικά λιγότερο συνδεδεμένες όπως ο αγροτικός τομέας και οι υπηρεσίες στο μικρό και μεσαίο επαγγελματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα βασικά μεγέθη του κύκλου εργασιών, της απασχόλησης και του αριθμού των επισκεπτών που συμπίπτουν στο πρωτοφανές για την ιστορία του τομέα ποσοστό μείωσης πέραν του 70%.

Αίτημα αλλά και κραυγή αγωνίας όλων των φορέων της Κρήτης είναι να υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές και πόροι για να διατηρηθεί ζωντανός ο τομέας και να μπορούν να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες και οι λοιποί τομείς της τοπικής οικονομίας.

                                                ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Σε ότι αφορά τα ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής αναπτυξιακή διαδικασία χωρίς την ύπαρξη των υποδομών και των μεγάλων έργων που θα λειτουργήσουν ως ατμομηχανή που θα σύρει το τρένο της ανάπτυξης.

Το έργο του Νέου Οδικού Άξονα Κρήτης με τους κάθετους συνδετήριους άξονες  πρέπει να ξεκινήσει με σαφές χρονοδιάγραμμα και να καλύψει την διαδρομή από την Σητεία μέχρι το Καστέλι Κισσάμου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση μέσω καλωδίου της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει να υλοποιηθεί στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για να στηρίξει το απαιτούμενο ενεργειακό άλμα που θα καταστήσει το νησί μας διεθνή ενεργειακό –αναπτυξιακό κόμβο.

Είναι επίσης ανάγκη να επιταχυνθεί η κατασκευή του μεγάλου αναπτυξιακού έργου του αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι.

Το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί θέμα που χρήζει άμεσης επίλυσης δεδομένου ότι η μεταφορά των προϊόντων (αγροτικών και μεταποιημένων) καθώς και των πρώτων υλών επιβαρύνει υπέρμετρα το συνολικό κόστος και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επίσης κρίσιμο θέμα είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και κρίσης στο περιβάλλον, την οικονομία και την ασφάλεια του πολίτη με την αναδιάρθρωση και μεταφορά στην αυτοδιοίκηση των δομών της πολιτικής προστασίας, την δημιουργία των απαραίτητων έργων και υποδομών και την προσαρμογή της οικονομίας και ιδιαίτερα της αγροτικής στις επερχόμενες κλιματολογικές συνθήκες.

Αναμένουμε τη στήριξη και έγκριση των προτάσεων των ΟΤΑ της Κρήτης για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων τόσο των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων όσο και των βιολογικών καθαρισμών.

Επισημαίνω ότι η Π.Ε.Δ. Κρήτης , για όλα τα παραπάνω, έχει υποβάλλει έγγραφα τις διαπιστώσεις και τις τεκμηριωμένες προτάσεις της και είναι ανοιχτή στο διάλογο.

Ελπίζουμε κύριε Υπουργέ να ενταχθούν οι ΠΕΔ στο πρόγραμμα Α. Τρίτσης για να συντονίσουν, ως οφείλουν, το έργο της ψηφιακής προσαρμογής και τις μελέτες περιφερειακού επιπέδου που θα δημιουργήσουν το απαραίτητο επιστημονικό απόθεμα, πληροφοριακό υλικό και δεδομένα τόσο για την αναπτυξιακή διαδικασία όσο και την πολιτική προστασία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την μετατροπή των φυσικών φαινομένων σε φυσικούς κινδύνους και, κατ’ επέκταση, σε φυσικά καταστροφικά φαινόμενα.

Είναι τα ίδια φυσικά φαινόμενα που τόσο ευνόησαν το γεωπεριβάλλον της Κρήτης και την ανάπτυξη του τόσο προηγμένου πολιτισμού της.

Οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, οι μεταβολές στο παράκτιο περιβάλλον, οι μορφολογικές μεταβολές, οι πυρκαγιές, και γενικότερα η σε εξέλιξη κλιματική κρίση, συνιστούν ένα κυρίαρχο πρόβλημα σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα ανωτέρω συγκροτούν μία κυκλική, επιταχυνόμενη διεργασία με τεράστιες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, όσο και στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό και στο περιβάλλον.

Εκτός από την Παγκόσμια και Εθνική προσπάθεια για την διαχείριση και τον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφικών φαινομένων, θα πρέπει άμεσα και σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο να αναληφθούν δράσεις οι οποίες, με βάση το υφιστάμενο νέο θεσμικό πλαίσιο, να εξειδικεύονται ανάλογα (Περιφερειακό ή Τοπικό επίπεδο) και να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα υδρομετεωρολογικά, μορφολογικά, γεωδυναμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που είναι ιδιαίτερα και μοναδικά από περιοχή σε περιοχή.

Η εξειδίκευση των μελετών, των έργων και των δράσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην περίοδο της κρίσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Κλείνοντας την παρέμβαση μου θέλω να κάνω μια έκκληση στην κυβέρνηση σχετικά με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών προγραμμάτων και συγκεκριμένα του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 και του Ταμείου Ανάκαμψης.

 Γνωρίζουμε τις τοπικές ανάγκες, έχουμε άποψη και θέσεις.

Θα συμβάλλουμε δημιουργικά σε αυτή την διαδικασία και όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε ποιοτικά προγράμματα των οποίων η εφαρμογή θα επιφέρει μια γενικευμένη ανάταξη της οικονομίας της χώρας μας και μια δίκαιη κοινωνικά και χωρικά κατανομή των ωφελειών.

Σας Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σε ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ!»

 

πηγή: Δελτίο τύπου