Στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, θα διοργανωθούν:

(α)Η παρουσίαση των Ομίλων. Η συμμετοχή των μαθητών σε Ομίλους αποτελεί σημαντικό γεγονός πειραματισμού, καινοτομίας, αριστείας και δημιουργικότητας. Η δημόσια παρουσίασή τους αποσκοπεί στην ενημέρωση / πληροφόρηση των γονέων και κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας στην φιλοσοφία και το περιεχόμενο τους. Παράλληλα παρουσιάζονται και μη τυπικές δραστηριότητες της χρονιάς (Erasmus+e twinningSTEM– Σχολικές Δραστηριότητες ).

(β) Η γιορτή αποφοίτησης της Γ ΄Γυμνασίου. Η γιορτή αποφοίτησης αποτελεί παράδοση για το Πειραματικό Γυμνάσιο και αποσκοπεί στην κατευόδωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, που μεταβαίνουν στην επόμενη βαθμίδα φοίτησής τους. Στη γιορτή συμμετέχει και την στηρίζει ενεργά ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.

Συνοπτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

18:15-18:30: Προσέλευση κοινού

18:30 – 19:30: Παρουσίαση ομίλων στο Αμφιθέατρο

19:35 – 20:30: Γιορτή αποφοίτησης στο Αμφιθέατρο

21:00- 23.00: Μουσική – φαγητό – χορός στην Ανατολική Αυλή του σχολείου.

Σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις μας!

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Καθηγητών και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του ΠΓΠ_ΠΚ