Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αντιστήριξη κεντρικής οδού με συστοιχία πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 920.000,00 €, με ανάδοχο την εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.»

Η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και η διάρκεια της σύμβασης – εκτέλεσης του είναι δεκατέσσερις (14) μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης, βελτίωσης και αποκατάστασης τμήματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου υπ΄αριθμό 18 (Απόστολοι – Γερακάρι) εντός ορίων οικισμού Μέρωνα με συστοιχία πασσάλων, καθώς και τμήματος της Δημοτικής οδού Μέρωνας – Αμάρι.