Την περεταίρω συνεργασία τους επισημοποίησαν την Τετάρτη 27/1/2021, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και η εταιρία ΝΕΡΑ Κρήτης ΑΒΕΕ.

Στην διάρκεια συνάντησης που είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης, υπέγραψε την σχετική σύμβαση, που αφορά την παροχή νερού προς την εταιρία.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα γίνεται καθημερινά από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. η παρακολούθηση και καταγραφή της ποσότητας νερού, που καταλήγει  από τις δικές του εγκαταστάσεις παροχής ύδατος, σε εγκαταστάσεις της καταναλώτριας Επιχείρησης ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΑΒΕΕ.

Το νερό θα προέρχεται αποκλειστικά από την υδρογεώτρηση Μ7 της περιοχής «Μπομπόλη Μουράκι» Μυλωνιανών, ιδιοκτησίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης, ξεκινάει από 01/01/2021 και διαρκεί έως 31/12/2021 και δύναται να ανανεώνεται ετησίως, μετά από αίτημα της καταναλώτριας Επιχείρησης ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου.

Το ποσόν της παρούσας σύμβασης είναι 158.720 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Ως Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, έχουμε μια πολλή καλή συνεργασία με την Εταιρία ΝΕΡΑ Κρήτης ΑΒΕΕ. Με τελικό στόχο, το νερό που φθάνει από την υδρογεώτρηση του Ο.Α.Κ. στα Μυλωνιανά, στο προϊόν που προσφέρει η εν λόγω εταιρία στο καταναλωτικό της κοινό, οι δυο πλευρές δεσμευθήκαμε στο μέτρο της ευθύνης που αντιστοιχεί στην κάθε μια, να δουλέψουμε με απόλυτη προσήλωση προκειμένου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να είναι όχι απλά τα ενδεδειγμένα αλλά άριστα», δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Ο.Α.Κ.