Στο Δημαρχείο Ρεθύμνου συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ Κρήτης με την συμμετοχή του Προέδρου Γιάννη Κουράκη, του Αντιπροέδρου Γιώργη Μαρινάκη, του Γραμματέα Γιάννη Μαλανδράκη, ενώ με ψηφιακά μέσα συμμετείχαν οι κύριοι Μανόλης Κοκοσάλης και Νίκος Κοκκίνης.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι ο προϋπολογισμός της Π.Ε.Δ Κρήτης για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Επίσης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» (φιλοξενία προσφύγων στην Κρήτη).

Συζητήθηκε το θέμα του Νέου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) με εισήγηση του Προέδρου και θα τεθεί υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδιο παρέμβασης για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο της Κρήτης.

Τέλος συζητήθηκαν και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους ΟΤΑ της Κρήτης.

Όλα τα παραπάνω θέματα θα τεθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

 

πηγή: Δελτίο τύπου