Το Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη επισκέφτηκε σήμερα ο Επίτιμος Πρόξενος του μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στο Ηράκλειο, κ. Γιώργος Ελ. Αεράκης.  Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής αυτής συνάντησης ο κ. Πρόξενος ενημέρωσε τον κ. Δήμαρχο για τους Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο, καθώς και για την ύπαρξη του Συλλόγου Φίλων Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, το έργο που επιτελεί, αλλά και τις δράσεις του στην Κρήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε στον προσδιορισμό των στόχων και των δράσεων που θα συμβάλλουν στην εδραίωση της συνεργασίας σε τουριστικό και πολιτιστικό επίπεδο μεταξύ της Κρήτης και της χώρας του Λουξεμβούργου.