Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης συναντήθηκε με τους κ. Νικόλαο Χιωτάκη και κ. Ιωάννη Σιδέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχα, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης(ΕΟΑΝ).

Έγινε εκτεταμένη ενημέρωση από τον κ Γ. Κουράκη για την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι υφιστάμενες δομές και υποδομές σε όλους τους νομούς του νησιού καθώς και ο σχεδιασμός για την επέκταση και αναβάθμισή τους.

Επίσης αναφέρθηκε και στις δράσεις για τη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος με τη σειρά τους ενημέρωσαν για τις τρέχουσες εξελίξεις της νομοθεσίας και την εθνική στοχοθεσία καθώς και την έντονη πολιτική βούληση για επίτευξη των στόχων.

Επίσης τόνισαν τον σημαντικό ρόλο της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης, μείωσης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την πρόθεση για συνδιοργάνωση τριών ενημερωτικών ημερίδων στην Κρήτη οι οποίες θα απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του νησιού, με συμμετοχή του συνόλου των Δήμων, φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κοινωνικών φορέων, σχολείων τεχνικών και εμπορικών επιμελητηρίων.

Ειδικά για τους μαθητές των σχολείων που θα παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές  ημερίδες προβλέπεται να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με την ανακύκλωση και παράλληλα θα παρακολουθήσουν βίντεο μικρής διάρκειας.

Στις ενημερωτικές ημερίδες εκτός από την ΠΕΔ Κρήτης σημαντικό ρόλο θα έχουν οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων του νησιού.

Τέλος ο κ. Γ. Κουράκης πρότεινε στον ΕΟΑΝ να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης των αποβλήτων  από τα ΜΜΕ.