Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021,  στο Δημαρχείο Ρεθύμνου η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Γ. Κουράκη, του Αντιπροέδρου κ. Γ. Μαρινάκη, του Γραμματέα κ. Γ. Μαλανδράκη και του μέλους της κ. Μ. Κοκοσάλη ενώ με ψηφιακό τρόπο συμμετείχε ο κ .Ν. Κοκκίνης.

Το βασικό θέμα που κυριάρχησε στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου ήταν το σχέδιο νόμου για το εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τη σχετική συζήτηση, έγινε μια κατ’ αρχήν ανάλυση των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Κοινός προβληματισμός εκφράστηκε από το σύνολο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, για το γεγονός ότι πριν από το σχέδιο νόμου για το εκλογικό σύστημα έπρεπε  πρώτα να επιλυθούν τα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, οι πόροι αλλά και το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης των ΟΤΑ με το απαραίτητο προσωπικό, και κατόπιν να τεθεί  το θέμα του εκλογικού συστήματος.

Στο περιεχόμενο του Ν/Σ για το εκλογικό σύστημα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Κρήτης, εντόπισε αρκετά σημεία του που χρήζουν ουσιαστικών τροποποιήσεων, όπως τα σχετικά με την αναλογικότητα και του αριθμού των εκλεγομένων στα συλλογικά όργανα, καθώς επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων που χρήζουν αλλαγών.

Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, οι βασικές αρχές του συστήματος για την εκλογή των τοπικών αρχών, θα πρέπει να είναι η σύνθεση, η συνεννόηση και η συμμετοχή, ενώ το εκλογικό σύστημα πρέπει να αποτελεί το μέσο με το οποίο αυτές οι αρχές θα διασφαλίζονται προς όφελος πάντα των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

 

Διαβούλευση με τα στελέχη της ΤΑ της Κρήτης

Όπως αποφασίστηκε, κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο σε επίπεδο Δ.Σ ΠΕΔ ( και της επιτροπής θεσμών) όσο και σε επίπεδο όλων των Δήμων της Κρήτης, θα γίνει λεπτομερής διαβούλευση πάνω στο σύνολο των διατάξεων, ώστε από κοινού με όλους τους αιρετούς του νησιού, να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις, που θα προκύψουν μέσα από διάλογο στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

 

Συζήτηση για το πρόγραμμα “Αντ. Τρίτσης”

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν επίσης οι διαφαινόμενες εξελίξεις στο πρόγραμμα “Αντ. Τρίτσης”, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και από το οποίο οι Δήμοι της Κρήτης προσδοκούν να υλοποιήσουν σημαντικά έργα και δράσεις.

Επισημάνθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτό, ο πιθανός ανασχεδιασμός του προγράμματος να αποβεί σε βάρος των έργων υποδομής που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και γενικότερα η Κρήτη, ενώ δεν πρέπει να επιχειρηθεί ο οποιοσδήποτε συμψηφισμός πόρων του προγράμματος “Αντ. Τρίτσης” με πόρους που έχουν απορροφηθεί στο παρελθόν από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. “Φιλόδημος”) από τους Δήμους.

Τέλος, για το θέμα της κινητικότητας υπαλλήλων των ΟΤΑ, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη θέση της για αναστολή του κύκλου κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ικανοποίηση υπήρξε για την αποδοχή της πρότασης αυτής και από την ΚΕΔΕ.

 

πηγή: Δελτίο τύπου