Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, συμμετείχε χτες στις εργασίες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ), παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκη και του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων  Μ. Γραφάκου,  οι οποίοι και παρουσίασαν τις προτάσεις και τις θέσεις τους για τις θεσμικές αλλαγές, που προωθούν για τη λειτουργία των ΟΤΑ και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν, ήταν η διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού και οι αρμοδιότητες των Περιφερειών και των Δήμων στον τομέα αυτό.

Τέλος σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων τέθηκε το  ζήτημα της αναγκαιότητας οι Περιφέρειες να έχουν ένα ισχυρό ρόλο στους Ειδικούς Διαβαθμιδικούς Συνδέσμους οι οποίοι αποτελούν τους φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα των Περιφερειών και τόνισε ότι για την προώθησή του χρειάζεται συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Πρωθυπουργό.