Κατά τη πρωτολογία του ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, ο οδικός σχεδιασμός της σύνδεσης του αεροδρομίου στο Καστέλι με τον ΒΟΑΚ έχει προβλεφθεί ήδη κατά το στάδιο των προμελετών του έργου και της σχετικής εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός παραχώρησης και συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Οδικό Σχεδιασμό (Προμελέτη οδικού δικτύου),στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών στους οποίους αναφέρεστε προβλέπεται(α) η κατασκευή δύο Κάτω Διαβάσεων επί του  Αυτοκινητόδρομου,στις οποίες θα γίνεται η σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου με το παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη Κάτω Διάβαση βρίσκεται σε απόσταση 700 μέτρων προς Βορρά,σε σχέση με το Κοιμητήριο Αρχαγγέλου (χ.θ. 12+700) και δεύτερη Κάτω διάβαση σε απόσταση 800 μέτρων προς Νότο, σε σχέση με το Κοιμητήριο Αρχαγγέλου (χ.θ. 13+ 900).

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών, επί του Αυτοκινητοδρόμου,δια των οποίων θα γίνεται η σύνδεση με το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο γενικάκαι ειδικότερα με το Κοιμητήριο Αρχαγγέλου.Συνεπώς, υπάρχει η πρόβλεψη της σύνδεσης των οικισμών της κοινότητας Αρχαγγέλου τόσο με κάτω διαβάσεις όσο και με παράπλευρες οδούς. 

Θα ήθελα σας παρακαλώ να μεταφέρετε στους συμπολίτες μας της Κοινότητας Αρχαγγέλουότι η σύνδεση των οικισμών Σκλαβεροχωρίου και Γαλενιανού με τον οικισμό Αρχάγγελουκαι κατ΄επέκταση με το Κοιμητήριο Αρχάγγελου δεν αποκόπτεται, αλλά εξασφαλίζεται με συνολική πορεία περίπου 1.500 μέτρων μέσω των προβλεπόμενων  Κάτω Διαβάσεων και δια των παράπλευρων του Αυτοκινητόδρομου οδών.

Σε ότι αφορά τα τέλος τα συγκεκριμένα σημεία επιλογής της θέσης και των κόμβων σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου με το παράπλευρο δίκτυο,αυτά έγιναν  με τεχνικά κριτήρια και με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των παρόδιων περιοχών, τηρουμένων των ελαχίστων επιτρεπομένων ορίων αποστάσεων μεταξύ των σχεδιαζόμενων κόμβων».

Συνεχίζοντας στη δευτερολογία του ανέφερε τα εξής:

«Πράγματι κύριε συνάδελφε, οι περιουσίες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτηκαι νομίζω δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου ότι η κυβέρνησηέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά από την πρώτη στιγμήμε στόχο να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών σε οδικό δίκτυο, κτίρια και καλλιέργειες.

Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης έχουν ήδη εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

 1. οι γεωτρήσεις και τα ερευνητικά φρεάτια στο χώρο του Αεροδρομίου, καθώς και οι γεωτρήσεις και τα ερευνητικά φρεάτια στις οδικές συνδέσεις
 2. η καταγραφή δικτύων Ο.Κ.Ω. στο Αεροδρόμιο και σε τμήμα των οδικών συνδέσεων
 3. οι εργασίες εκρίζωσης ελαιών και χωματουργικές και υδραυλικές εργασίες εντός του χώρου εγκατάστασης του εργοταξίου
 4. οι εργασίες εκρίζωσης ελαιών και απομάκρυνσης δέντρων καθώς και εργασίες καθαρισμού απαλλοτριωμένων εκτάσεων.
 5. η διαμόρφωση προσβάσεων για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και σύνδεσης με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
 6. εργασίες διαμόρφωσης των εργοταξιακών χώρων.
 7. η συναρμολόγηση και εγκατάσταση των προσωρινών κατασκευών.
 8. η μεταφορά εξορυγμένου ασβεστόλιθου από εμπορικό λατομείο καθώς και η παραγωγή θραυστών υλικών κατηγορίας Ε.
 9. διαμόρφωση οδικών συνδέσεων με τους προτεινόμενους δανειοθαλάμους.
 10. Οι τοπογραφικές εργασίες, η διαμόρφωση εργοταξιακών χώρων και εγκατάσταση εργοταξιακών υποδομών στις οδικές συνδέσεις.

Στον χώρο του αεροδρομίου συνεχίζονται επίσης οι εργασίες κοπής δέντρων, απομάκρυνσης επικείμενων,οι αρχαιολογικές τομές και οι διανοίξεις οδικών συνδέσεων στο χώρο επέμβασης του έργου.

Στις οδικές συνδέσεις συνεχίζονται οι τοπογραφικές εργασίες, η διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων η αφαίρεση φυτικών και οι αρχαιολογικές έρευνες. Θα πραγματοποιηθούν επίσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε σχέση με τις απαιτούμενες συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της εκπόνησης των μελετών για το Αεροδρόμιο και για τις οδικές συνδέσεις.

Έχουν υποβληθεί :

 • Γεωλογικές μελέτες,
 • Γεωτεχνικές μελέτες,
 • υδρολογικές μελέτες,
 • προμελέτες οδοποιίας,
 • προμελέτες υδραυλικών έργων και
 • η μελέτη λειτουργικού σχεδιασμού εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Τώρα στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων για τις υδραυλικές/αντιπλημμυρικές μελέτες προστασίας του Αυτοκινητοδρόμου, να είστε βέβαιος ότι θα συνεκτιμηθούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στην εγγύτερη περιοχή πέριξ αυτού και εφόσον υπάρξει ανάγκη θα συμπεριληφθεί η αντιμετώπιση τους στον σχεδιασμό».

 

πηγή: Δελτίο τύπου