Ο Δήμος Ρεθύμνης ανέθεσε στην Dotsoft την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής, για την πόλη του Ρεθύμνου.
Πρόκειται για ανάθεση ύψους 202.520 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη του θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στην πόλη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της πόλης του Ρεθύμνου, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής του Ρεθύμνου, ως έναν προορισμό που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη, και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην υλοποίηση μιας εργασίας, που περιλαμβάνει, Συλλογή τεκμηρίωση υλικού – συγγραφή κειμένων εφαρμογών, Ψηφιοποίηση υλικού – ψηφιακή επεξεργασία – φωτογραφίσεις μνημείων – εναέριες λήψεις, Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων σε εμβληματικά μνημεία της πόλης, Δημιουργία πολιτιστικού portal και συναφών υποσυστημάτων εφαρμογών (εικονική ξενάγηση, διαδραστικός χάρτης, σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης κ.λπ.), Ανάπτυξη app (iOS και Android) εικονικής περιήγησης στην πόλη, με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και με υπηρεσίες γεωαναφοράς, Ψηφιακή σήμανση με τεχνολογίες beacons και QR codes, Διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι επιβράβευσης με τίτλο: «Ανακαλύψτε το Ρέθυμνο», Υλοποίηση πολυμεσικής εφαρμογής σε infokiosk (και προμήθεια 2 infokiosk εσωτερικού χώρου, που θα τοποθετηθούν σε επισκέψιμους χώρους), Δημιουργία 2 digital promo video του Ρεθύμνου, Μεταφράσεις σε 3 γλώσσες, Εκπαίδευση – πιλοτική λειτουργία, Προμήθεια εξοπλισμού και Δράσεις δημοσιότητας