Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει ότι προγραμματίζει καθαρισμό του ρέματος Κριάρη, στο ανοικτό τμήμα αυτού που ξεκινά νότια του υπογειοποιημένου τμήματος επί της οδού Κριάρη και εκτείνεται μέχρι την θέση συμβολής με τον Αγιοβασιλειώτικο δρόμο, θέση «παπά Πόρος» (πλησίον ταβέρνας Κορυφής).

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εκατέρωθεν της κοίτης να απομακρύνουν υπάρχοντα πλέγματα, σωληνώσεις και λοιπές κατασκευές εντός ρέματος, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27-08-2020. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο του έργου χωρίς η Υπηρεσία να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης  2831340778  και 2831340760