ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Γερακάρη 61-3, όπισθεν Δημαρχείου
τηλ. 2831 3 41 261-260-256

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (πρώην ΚΕΑ)

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ρεθύμνης κα Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα ενημερώνουν τους ωφελούμενους του Επιδόματος Στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τα ακόλουθα:
• όσοι λαμβάνουν Επίδομα Στέγασης και η αίτηση τους έληξε το Μάρτιο 2020, παίρνουν παράταση για έναν ακόμα μήνα.
• Όσοι λαμβάνουν Επίδομα Στέγασης και η αίτηση τους λήγει τον Απρίλιο 2020, παίρνουν παράταση για έναν ακόμα μήνα.
• Όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και η αίτηση τους έληξε το Φεβρουάριο 2020, παίρνουν παράταση για έναν ακόμα μήνα.
• Όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και η αίτηση τους έληξε το Μάρτιο 2020, παίρνουν παράταση για έναν ακόμα μήνα.

Οι δικαιούχοι δηλαδή, θα πληρωθούν το ποσό που ήδη λαμβάνουν από τα επιδόματά τους για έναν ακόμη μήνα, χωρίς να κάνουν ανανέωση της αίτησης τους το μήνα Απρίλιο.
Το Κέντρο Κοινότητας εξακολουθεί να εξυπηρετεί μόνο κατόπιν ραντεβού καθημερινά 10.00- 12.00 για νέες αιτήσεις επιδομάτων που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν οι πολίτες μόνοι τους (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι με άδεια Ευρωπαίου πολίτη κλπ).
Tα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:
• 2831 3 41261_ Κυριακή Πλοτνικώφ / Κοινωνική λειτουργός
• 2831 3 41260_ Ολυμπία Βουρβαχάκη / Κοινωνική λειτουργός
• 2831 3 41256_ Ελένη Λιάκου / Ψυχολόγος