Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ολοκληρώνοντας τις δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου «Διαπολιτισμική Κατάρτιση για Εκπαιδευτικούς – InterTrainE», πρόκειται να υλοποιήσει διαδικτυακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Το πρόγραμμα «InterTrainE» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Erasmus + / KA2 / Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων), και ένα από τα βασικά παραδοτέα του σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ενήλικες μετανάστες.

Με την παρούσα πρόσκληση προσκαλούμε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 14:00. Η παρουσίαση θα διαρκέσει 90 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης θα πραγματοποιηθεί:

–          Παρουσίαση του ευρωπαϊκού σχεδίου InterTrainE,

–          Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και του προγράμματος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,

–          Σχολιασμός των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους αποστέλλοντας e-mail στο info@kekaper.gr  έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Πληροφορίες:

Κα Τσεκούρα Δήμητρα

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος

Τηλ. +30  2831040050 / 52

info@kekaper.gr  / dtsekoura@crete.gov.gr  / www.kekaper.gr

 

Επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου: http://intertraine.eu/el/greek-front/

Twitter: https://twitter.com/TrainInter

Facebook: https://www.facebook.com/intertraine/

 

πηγή: Δελτίο τύπου