Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ Κρήτης όπου συμμετείχαν οι Γιάννης Κουράκης, Γιώργης Μαρινάκης, Γιάννης Μαλανδράκης και Νίκος Κοκκίνης.

    Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν το σχέδιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

    Aπεστάλησαν σχετικές παρατηρήσεις της ΠΕΔ Κρήτης προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την προκήρυξη.

   Επίσης έγινε εκτενής συζήτηση αναφορικά με το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πορεία του ΕΣΠΑ και εκφράστηκε η πλήρης διαφωνία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ  για πιθανή περικοπή έργων και δράσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε επικοινωνία για το θέμα, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη όπου εκφράστηκαν οι ανησυχίες των αυτοδιοικητικών της Κρήτης σχετικά με την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ μετά από αυτή την εξέλιξη, ενώ τονίστηκε από όλους η σημασία ολοκλήρωσης τους.
Από την πλευρά του ο κ Αρναουτάκης ενημέρωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας διαφωνούν  ενώ την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί νέα συζήτηση της ΕΝΠΕ με το αρμόδιο Υπουργείο και θα ακολούθως  θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.