“Εύρανε θάλασσα βαθύν”
Το νέο ιστορικό τραγούδι του
Μπάμπη Καστρινόπουλου

“Εύρανε θάλασσα βαθύν” το νέο ιστορικό τραγούδι του Μπάμπη Καστρινόπουλου για την ημέρα 19 Μαΐου,γενοκτονίας των Ποντίων .

Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές στον πυθμένα του πόνου που η αλήθεια τους αναδύεται βγαίνοντας στον ήλιο.

Όσο υπάρχει ήλιος θυμόμαστε..

Ένα νέο μουσικό ταξίδι στη μνήμη, σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου στίχους του Γιώργου Μαυρίδη και ερμνηνεία του Μπάμπη Καστρινόπουλου. #Genocide101 #years