Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τρεις μελέτες οριοθέτησης με κωδικό έργων διευθέτησης ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000  Ευρώ, ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. Η έγκριση των παραπάνω μελετών έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της άμεσης ανάγκης για αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές, που επλήγησαν σφοδρότατα από τη θεομηνία της 10ης Νοεμβρίου 2020.

Οι μελέτες αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατανιά, Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 1. 300.000 Ευρώ.
  • Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Ξεριά Πηγιανού, Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού, 1.000.000 Ευρώ.
  • Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατύ, Δήμου Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμού 000 Ευρώ.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

« Οι τρείς αυτές μελέτες με κωδικούς έργων διευθέτησης κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες, ώστε να γίνουν παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία στις περιοχές αυτές του Δήμου Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που έπληξαν ανεπανόρθωτα οι ισχυρές βροχοπτώσεις του περασμένου Νοεμβρίου. Τα πλημμυρικά φαινόμενα  είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές με καταστροφές υφιστάμενων τεχνικών ομβρίων, διαβρώσεις εδαφών, και κατολισθήσεις πρανών, για τις οποίες αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας ενδέχεται να παρασύρουν πληθώρα παραρεμάτιων κατοικιών, οδών, τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων. Με τις μελέτες αυτές θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όλα τα παραπάνω θέματα και στα χέρια μας, τόσο των Τεχνικών Υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όσο και των εμπλεκόμενων Δήμων,  θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να κάνουμε τις στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτων, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον περαιτέρω κίνδυνοι. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, θα ακολουθήσουν δεσμεύσεις πιστώσεων και για τους υπόλοιπους ποταμούς και ρέματα σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης».

 

πηγή: Δελτίο τύπου