Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει το κοινό ότι, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών  στις επαρχιακές οδούς 5 και 6, ήτοι από Παλιά Εθνική οδό προς Ρούστικα-Σαϊτούρες.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης να κόψουν με μέριμνά τους τα κλαδιά, που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις, που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης, που θα υπάρχει στις επαρχιακές οδούς καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.

 

Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης, που θα υπάρχει στις επαρχιακές οδούς καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.