Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της την 20η Ιανουαρίου 2012  αφού μελέτησε την υπ.αρ.πρωτ.72/15-1-2012  ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδ/στη στην ομάδα του σωματείου ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ, την οποία υπέβαλλε το σωματείο ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ  αναφορικά στον αγώνα μεταξύ των σωματείων ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ και ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ για το πρωτάθλημα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ο οποίος αγώνας διενεργήθηκε στις 15-1-2012 στο γήπεδο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, το υπ.αρ.πρωτ.73/16-1-2012 συνοδεύον την παραπάνω ένσταση υπόμνημα του σωματείου ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ, το υπ.αρ.1330379 δελτίο του ποδοσφαιριστή Χρήστου-Γεωργίου Φωτεινού του Νικολάου και της Ελισσάβετ, την υπ.αρ.πρωτ.107/19-1-2012 έκθεση παρατηρήσεων (με χρονολογία 18-1-2012) του διαιτητή του παραπάνω αγώνα κ. Θεοδόσιου Χατζημπεκιάρη (κατ’άρθρο 23 παρ.6α του ΚΑΠ), διαπίστωσε ότι:
η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Χρήστου-Γεωργίου Φωτεινού του Νικολάου στην ομάδα του σωματείου ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 27-7-1998, στον παραπάνω αγώνα κρίνεται αντικανονική σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 περιπτ.β του ΚΑΠ και την προκήρυξη του πρωταθλήματος Α’ και Β’ κατηγορίας ΕΠΣΡ (εδάφιο σχετικά με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών, περιπτ.1), κάνει δεκτή την παραπάνω ένσταση του σωματείου ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ και επιβάλλει στην υπαίτια ομάδα ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ χρηματική ποινή 300 ευρώ και κατακυρώνει τον παραπάνω αγώνα υπέρ της αντιπάλου ομάδος ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.3 περιπτ.ε του ΚΑΠ. 
Ταυτόχρονα καλούμε το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ρεθύμνου, όπως προβεί στον πειθαρχικό έλεγχο του διαιτητή του παραπάνω αγώνα, κ. Θεοδόσιου Χατζημπεκιάρη, κατ’άρθρο 19 παρ.3 περιπτ.β εδάφιο δεύτερο του ΚΑΠ. 
 
ΗΧΟΣ FM 94,2