Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Δεκεμβρίου 2019, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

Δευτέρα 16/12/2019, ώρα 09:00π.μ Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσες  Δ1 και Δ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τρίτη  17/12/2019, ώρα 09.00π.μ Φαρμακοποιϊα – Φαρμακοτεχνία
 Αίθουσες Δ1 και Δ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τετάρτη 18/12/2019, ώρα 09.00π.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ1 και Δ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη 19/12/2019,  ώρα 15.00 μ.μ. Φαρμακολογία
Αίθουσα ΦΜ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Παρασκευή 20/12/2019, ώρα 10.00 π.μ. Τοξικολογία 

Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ στο Γουδή
(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την Δευτέρα 02/12/2019.

Οι πρωτοεξεταζόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 16/12/2019  και ώρα 09:00 π.μ.  στις αίθουσες Δ1 και Δ2, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, τηλ. 2831343314 ).