Έπειτα από τις εκλογές της 03 Μαΐου 2017 στην Ένωση Γονέων και Μαθητών Δ. Ρεθύμνου συνεδρίασαν τα εκλεγέντα μέλη, συγκροτήθηκαν σε σώμα, κατά τη συνεδρίαση της 11 Μαΐου 2017, καθώς και οι αντιπρόσωποι στις Δημοτικές Επιτροπές και στην Ομοσπονδία Κρήτης, ως εξής:

Πρόεδρος: Σταυρουλάκης Αντώνης Δημοτικές Επιτροπές
Αντιπρόεδρος: Κριτσωτάκης Μιχάλης Παιδείας: Σταυρουλάκης Αντώνιος
Γραμματέας: Ανδρουλιδάκη Μαρία Α’βαθμιας Εκπαίδευσης: Ζαχαράκης Ανδρέας
Ταμίας: Ζαχαράκης Ανδρέας Β’βαθμιας Εκπαίδευσης: Λίτινα Στέλλα
Μέλη: Διαβούλευσης: Γαλλιού Ειρήνη
Παντινάκης Ευάγγελος Ομοσπονδία Κρήτης:
Αγριμάκης Νίκος Σταυρουλάκης Αντώνιος
Φραγγή Χρυσάνθη Ανδρουλιδάκη Μαρία
  Κριτσωτάκης Μιχάλης
   

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Σταυρουλάκης Αντώνης Ανδρουλιδάκη Μαρία