Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πολιτών και αποφυγής κάθε παρανόησης,  που αφορά την απόφαση  καταλληλόλητας των ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΡ διευκρινίζει ότι η απαγόρευση στα σημεία, που αναφέρονται παρακάτω,  προκύπτει για  προληπτικούς λόγους τους και βάσει της σχετικής  νομοθεσίας  του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Εφαρμόζεται κάθε χρόνο στα συγκεκριμένα σημεία στην ΠΕ Ρεθύμνης και αντίστοιχες οδηγίες υπάρχουν  σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος  .  

Η απαγόρευση αφορά τα παρακάτω περιορισμένα σημεία :

  • . Στα λιμάνια αγκυροβόλια πλοίων-μαρίνες.
  • Διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν κάθε εκβολής εξόδου Βιολογικών Καθαρισμών .
  • Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής ποταμών.

Επισημαίνεται  ότι εκτός των  παραπάνω σημείων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η κολύμβηση σε όλες τις ακτές που βρίσκονται στο Κρητικό και Λιβυκό Πέλαγος της ΠΕ Ρεθύμνης  και οι οποίες ελέγχονται , όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, με δειγματοληψίες από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας .