Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης διευκρινίζονται αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης στους οικισμούς Αδελε, Πηγή, Λούτρα τα ακόλουθα:

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης εκτελούνται στο  πλαίσιο του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», προϋπολογισμού 34.500.00 Ευρώ, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει ανάλογες παρεμβάσεις σε όλη την Κρήτη.

Μάλιστα, αναμένεται να ακολουθήσουν ανάλογες παρεμβάσεις σε 110 σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 7.442.372, 89 Ευρώ. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν προβλέπονται εργασίες εντός των οικισμών, δεδομένου ότι η συντήρηση οδών εντός των οικισμών αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων.

 

πηγή: Δελτίο τύπου