Με πρόσφατη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης , ύψους 74.400 Ευρώ για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδοφωτισμού στον Κόμβο Σπηλίου και Ατσιποπούλου Ρεθύμνου επί της Ε.Ο. 90».