Την Τετάρτη 25-09-2018 έγινε στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου το καλωσόρισμα των παιδιών/μαθητών  της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου. Τότε ένα ‘πρωτάκι´ έγραφε για τον «πηγαιμό, το πέρασμα (δηλ. την κλήρωσή του)  και τα (πρώτα του)βήματα» στο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Σχεδόν εννέα μήνες μετά (σα γέννα!) στις 20-06-2019 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου συντελέστηκε η ‘αντιστροφή’. Η γιορτή αποφοίτων. Η γιορτή αποφοίτησης αποτελεί παράδοση για το Πειραματικό Γυμνάσιο και αποσκοπεί στην κατευόδωση των μαθητών της  Γ΄ Γυμνασίου, που μεταβαίνουν στην επόμενη βαθμίδα φοίτησής τους.

Ταυτόχρονα, αλλά διακριτά και με τη δημοσιότητα που τους πρέπει, έγινε και η παρουσίαση των ομίλων. Η συμμετοχή  των μαθητών σε ομίλους αποτελεί σημαντικό γεγονός πειραματισμού, καινοτομίας, αριστείας και δημιουργικότητας. Η δημόσια παρουσίασή τους αποσκοπούσε στην ενημέρωση / πληροφόρηση των γονέων και κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας στην φιλοσοφία και το περιεχόμενο τους.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν και μη τυπικές δραστηριότητες της χρονιάς (Erasmus, e-twining, Σχολικές Δραστηριότητες).

Στη γιορτή συμμετείχε και την στήριξε ενεργά ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.

Στο πρώτο αυτό σημείωμά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκδήλωσης: Κούκλινος, Ν. (προϊόντα ζύμης), Μανουκαράκης, Η. (εμπόριο τροφίμων), Ριτζάκης , Σ. (κυλικείο Πειραματικού Γυμνασίου), Τουτουτζιδάκη,  (αρτοποιείο Λούτρα), Φραιδάκης, Ε. (mammy’s)

Η εκδήλωση περιείχε σημαντικά στοιχεία (μη τυπικής )εκπαίδευσης, θεατρικής επιθεώρησης και γιορτής. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους πολλούς  παρευρισκόμενους (μαθητές, παλιούς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, γνωστούς και φίλους ).

Η επιτυχία της εκδήλωσης μας υποχρεώνει να επανέλθουμε, να παρουσιάσουμε  και να αναλύσουμε κάθε μέρος  της σπονδυλωτής αυτής εκδήλωσης ξεχωριστά. Η εκδήλωση είχε πολλούς εργάτες και πρωταγωνιστές  αλλά αναμφισβήτητα την πρώτη θέση κατοχύρωσαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης που ανέδειξαν με πολλαπλούς τρόπους έκφρασης την αγάπη τους για το σχολείο από το οποίο πλέον αποφοίτησαν.

Τους ευχαριστούμε για την όμορφη βραδιά που μας χάρισαν

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών και ο Σύλλογος Γονέων& Κηδεμόνων

 του Πειραματικού Γυμνάσιου Ρέθυμνου_ Πανεπιστημίου Κρήτης.