Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκαν σήμερα ο Διευθυντής Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ, κ. Βαγγέλης Μαμαγκάκης και το Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ του ΟΑΚ ΑΕ, κ. Θοδωρής Νίνος προκειμένου να την ενημερώσουν για την πορεία έργων, που εκτελούνται από τον ΟΑΚ στο Νομό Ρεθύμνου.

Το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 4,8 εκατομμυρίων  Ευρώ, αφορά στην επέκταση του κεντρικού αγωγού άρδευσης του Φράγματος Ποταμών και η καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησής του είναι η 22α Μαϊου 2020.

Το παρόν έργο αφορά στο σύνολο των αναγκαίων και απαραίτητων εργασιών για την επέκταση του κεντρικού αγωγού, μεταφοράς ύδατος, από το φράγμα Ποταμών προς τον κάμπο Ρεθύμνης και συγκεκριμένα για το τμήμα από τον οικισμό Πηγής έως τον οικισμό Πρίνου που περιλαμβάνει τις περιοχές των οικισμών Λούτρα, Παγκαλοχώρι, Αστέρι, Χαμαλεύρι, Βιράν Επισκοπή, Έρφοι και Πρίνος, ώστε να καταστεί απολύτως λειτουργικό το σύνολο του έργου, όπως αυτό αρχικά σχεδιάσθηκε για την άρδευση 24.000 στρεμμάτων του κάμπου Ρεθύμνου.

Ο κεντρικός αγωγός έχει συνολικό μήκους 6.7χλμ. ενώ περιλαμβάνεται και η κατασκευή δευτερευόντων αγωγών  ως διακλαδώσεις του κεντρικού αγωγού για να τροφοδοτήσουν υφιστάμενες δεξαμενές, διαχείρισης ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Η επιπλέον αρδευόμενη έκταση που εντάσσεται είναι περίπου 14.000 στρέμματα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι αναγκαίες βελτιώσεις στην τροφοδοσία των αρδευτικών υποδομών των οικισμών  Άδελε και της Πηγής με νέους αγωγούς σύνδεσης από πολυαιθυλένιο.

Τέλος, περιλαμβάνει  νέα αρδευτικά δίκτυα που θα καλύπτουν τμήματα των περιοχών Γιαννούδι, Ξηρό Χωριό και Μυσσίρια  καθώς και 1 νέα μεταλλική δεξαμενή στην περιοχή Γιαννουδίου.

Το δεύτερο έργο, που αναμένεται να δημοπρατηθεί περί τα τέλη Ιουνίου αφορά στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού του Φράγματος Ποταμών, προϋπολογισμού 19 εκατομμυρίων Ευρώ. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού χωροθετείται σε γεωτεμάχιο (ιδιοκτησίας ΟΑΚ ΑΕ) 48 στρεμμάτων, με μέσο υψόμετρο (155-170μ), στη θέση «Λουτράκι» πλησίον του οικισμού Γιαννούδι, Δήμου Ρεθύμνης.

Η εγκατάσταση μελετάται έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας φάσης και της 20ετίας.), ενώ έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για την επέκταση των έργων των μονάδων αυτών για την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών φάσεων επέκτασης του έργου 40ετίας (Β’ Φάση).

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε επιπλέον η πορεία των μελετών και η δημοπράτηση του έργου  των κόμβων Ατσιποπούλου και Βοθρού,