Αναστολή δραστηριοτήτων Μ.Σ.Τ. Κρήτης

Αναστολή της  εκπαιδευτικής λειτουργίας
των Εικαστικών Εργαστηρίων

Κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας του ΦΕΚ τ. Β΄, αρ. 783-10/3/2020, περί επιβολής μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των  δομών παιδείας και των  προγραμμάτων  εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των  Δήμων.

Ως εκ τούτου ενημερώνουμε το κοινό μας ότι τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μ.Σ.Τ. Κρήτης, αναστέλλουν τη λειτουργία τους, από  σήμερα  Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για δύο εβδομάδες (μέχρι και τις 24 Μαρτίου).

Παράλληλα το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, σε εφαρμογή του ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 726-8/3/2020, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων του. Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλει έως και 5/4/2020, τις δράσεις του (εγκαίνια εκθέσεων, δραστηριότητες συνεδριακού χαρακτήρα, διαλέξεις, μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, ξεναγήσεις).
Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου παραμένουν ανοικτοί, στις ώρες και ημέρες λειτουργίας του.

Παρακολουθούμε τις νέες ανακοινώσεις και θα ακολουθήσουμε τα μέτρα και τις οδηγίες που θα δοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.