Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης  ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1.  «Βιολογική Γεωργία ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ».του Μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πρώτης  (1ης) πληρωμής  του έτους 2015  και έχουν  αναρτηθεί  σήμερα Πέμπτη 30/11/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο.

Από το σύνολο των 398 δικαιούχων παραγωγών πληρώνονται οι 334 με το ποσό των  888321,62 ευρώ, ενώ απορρίπτονται  οι 64.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στην Υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Πέμπτη 30/11/2017 έως και Τετάρτη 6/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στην Υπηρεσία  και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους.